90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại
#IG-15036

Chính trị - Ngoại giao

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

Hà Nội (TTXVN 25/1/2020) Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
Xuất bản:Thứ bảy, 25/01/2020 01:02 (GMT+7)