9 tháng năm 2022: Cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
#IG-105279

Kinh tế - Hội nhập

9 tháng năm 2022: Cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 4/10) 9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất bản:Thứ ba, 04/10/2022 05:05 (GMT+7)