9 tháng năm 2021: Xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực tăng mạnh