9 tháng năm 2021: Tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa ước đạt 8,07%
#IG-41671

Kinh tế - Hội nhập

9 tháng năm 2021: Tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa ước đạt 8,07%

Hà Nội (TTXVN 30/9) 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song kinh xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,07%.
Xuất bản:Thứ năm, 30/09/2021 17:57 (GMT+7)