9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 24,4%
#IG-41677

Kinh tế - Hội nhập

9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 24,4%

Hà Nội (TTXVN 1/10) Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tính chung 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 483,17 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu tăng 18,8% và nhập khẩu tăng 30,5%.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/10/2021 10:42 (GMT+7)