9 tháng năm 2021: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ nền kinh tế trong đại dịch
#IG-41727

Kinh tế - Hội nhập

9 tháng năm 2021: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ nền kinh tế trong đại dịch

Hà Nội (TTXVN 7/10) Bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 9 tháng năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế.
Xuất bản:Thứ năm, 07/10/2021 05:55 (GMT+7)