9 tháng năm 2021: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD