9 tháng năm 2020: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD