Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

85 COVID-19 patients declared recovered, discharged from hospitals

85 COVID-19 patients declared recovered, discharged from hospitals

85 COVID-19 patients in Vietnam were declared recovered and discharged from hospitals as of 12:00 on April 3.

 • Ngày:
  03/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ