Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

8 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD

8 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 7,3% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD.

 • Ngày:
  29/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ