8 mặt hàng xuất khẩu trên 6 tỷ USD
#IG-19299

Kinh tế - Hội nhập

8 mặt hàng xuất khẩu trên 6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 17/2) Những năm qua, xuất khẩu có sự tăng trưởng mạnh về quy mô, cơ cấu hàng xuất khẩu cũng được đa dạng hóa. Số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD tăng dần, từ 23 mặt hàng năm 2015 lên 31 mặt hàng năm 2020 và số mặt hàng có kim ngạch trên 6 tỷ USD đến năm 2020 là 8 mặt hàng.
Xuất bản:Thứ tư, 17/02/2021 14:57 (GMT+7)