8 loại vaccine phòng COVID-19 được phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam (tính đến 18/9/2021)
#IG-21531

Y tế - Cộng đồng

8 loại vaccine phòng COVID-19 được phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam (tính đến 18/9/2021)

Hà Nội (TTXVN 18/9) Ngày 17/9/2021, Bộ Y tế đã có quyết định số 4471/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala do Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba sản xuất thành phẩm và xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) - Cuba.
Xuất bản:Thứ bảy, 18/09/2021 11:12 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19