Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

8 khu Ramsar của Việt Nam được thế giới công nhận

8 khu Ramsar của Việt Nam được thế giới công nhận

Hà Nội (TTXVN 2/2) Ngày 2/2 hàng năm được chọn là Ngày đất ngập nước thế giới. Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước (ĐNN) đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018 là“Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững”.

 • Ngày:
  02/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ