8 di tích quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh
#IG-209248

Văn hóa - Xã hội

8 di tích quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh

Hà Nội (TTXVN 7/11) Quảng Ninh là tỉnh có các di sản văn hóa đa dạng và giàu bản sắc trong cả nước. Đến nay, Quảng Ninh có 8 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Những di tích chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa, thể hiện bản sắc của vùng đất Quảng Ninh và trở thành những địa điểm thu hút khách du lịch ở trong và ngoài nước đến với vùng đất mỏ.
Xuất bản:Thứ ba, 07/11/2023 10:05 (GMT+7)