8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bắc Ninh
#IG-105467

Văn hóa - Xã hội

8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bắc Ninh

Hà Nội (TTXVN 22/10) Bắc Ninh là vùng đất văn hóa với những sắc thái riêng vừa tiêu biểu, vừa độc đáo. Nơi đây hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các di sản văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa, gắn liền với phát triển du lịch.
Xuất bản:Thứ bảy, 22/10/2022 05:44 (GMT+7)