Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19

76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19

Hà Nội (TTXVN 26/9) HIện cả nước có 76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

 • Ngày:
  26/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ