70 năm thành lập UNESCO
#IG-01893

Giáo dục - Khoa Học

70 năm thành lập UNESCO

Hà Nội (TTXVN 15/11) UNESCO hoạt động dựa trên sự tôn trọng các giá trị chung nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc, các nền văn minh, văn hóa. Thông qua kênh đối thoại này mà thế giới có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững bao gồm tôn tuân thủ quyền con người, tôn trọng lẫn nhau và xóa đói giảm nghèo.
Xuất bản:Chủ nhật, 15/11/2015 00:15 (GMT+7)