70 năm nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023): Một pho sử bằng ảnh quý giá về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới của đất nước
#IG-116625

Văn hóa - Xã hội

70 năm nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023): Một pho sử bằng ảnh quý giá về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới của đất nước

Hà Nội (TTXVN 16/3) Cách đây 70 năm, ngày 15/3/1953 tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời và phát triển rực rỡ của Nhiếp ảnh Việt Nam sau này. 70 năm qua, nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã tạo nên một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về đất nước, con người Việt Nam trong chiến đấu, trong lao động sản xuất góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong xã hội và ra thế giới.
Xuất bản:Thứ năm, 16/03/2023 00:25 (GMT+7)