70 năm đất nước đổi mới và phát triển
#IG-01419

Chính trị - Ngoại giao

70 năm đất nước đổi mới và phát triển

Hà Nội (TTXVN 19/8) 70 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Xuất bản:Thứ tư, 19/08/2015 17:54 (GMT+7)