7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 14,8%
#IG-104672

Kinh tế - Hội nhập

7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 14,8%

Hà Nội (TTXVN 31/7) 7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng 16,1% nhập khẩu tăng 13,6%. Cả nước xuất siêu khoảng 764 triệu USD.
Xuất bản:Chủ nhật, 31/07/2022 05:57 (GMT+7)