7 tháng năm 2022: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD