7 tháng năm 2021: Hơn 3.600 người chết vì tai nạn giao thông