7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần
#IG-20993

Kinh tế - Hội nhập

7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần

Hà Nội (TTXVN 30/7) 7 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 570,1 triệu USD, tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến ngày 20/7/2021, Việt Nam đã có 1.423 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,8 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ sáu, 30/07/2021 08:35 (GMT+7)