7 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 22,3 tỷ USD