7 tháng năm 2016, cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI
#IG-03120

Kinh tế - Hội nhập

7 tháng năm 2016, cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 3/8) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1,65 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư cam kết mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm đạt gần 13 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2016 15:37 (GMT+7)