7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu
#IG-105094

Văn hóa - Xã hội

7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

Hà Nội (TTXVN 14/9) Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Xuất bản:Thứ tư, 14/09/2022 05:47 (GMT+7)