68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022): Thủ đô Hà Nội vững bước đi lên
#IG-105350

Kinh tế - Hội nhập

68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022): Thủ đô Hà Nội vững bước đi lên

à Nội (TTXVN 10/10) Sau 68 năm giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2022), đặc biệt sau 36 năm đổi mới (1986-2022), kinh tế Hà Nội liên tục tăng trưởng ở mức cao. Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng là thành tựu nổi bật, tạo ra thế và lực mới, góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Xuất bản:Thứ hai, 10/10/2022 04:32 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI