65 năm quan hệ Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2020): Tiếp nối lịch sử, xây dựng tương lai
#IG-18788

Chính trị - Ngoại giao

65 năm quan hệ Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2020): Tiếp nối lịch sử, xây dựng tương lai

Hà Nội (TTXVN 30/12) Indonesia là quốc gia thứ 4 trên thế giới và đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (30/12/1955). Tháng 2/1959, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Indonesia. Cùng với đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia Sukarno sau đó 3 tháng đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Indonesia phát triển như ngày nay.
Xuất bản:Thứ tư, 30/12/2020 09:21 (GMT+7)