60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 được cung ứng tại Việt Nam năm 2021
#IG-19497

Y tế - Cộng đồng

60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 được cung ứng tại Việt Nam năm 2021

Hà Nội (TTXVN 11/3) Việt Nam sẽ được cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca, trong đó 30 triệu liều do công ty VNVC chuyển giao theo nguyên tắc phi lợi nhuận; 30 triệu liều từ hỗ trợ của COVAX Facility.
Xuất bản:Thứ năm, 11/03/2021 15:31 (GMT+7)