60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam
#IG-115857

Kinh tế - Hội nhập

60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/12) Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia (28/11 - 4/12/2022) và 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday (từ 0 giờ ngày 2/12/2022 đến 12 giờ ngày 4/12/2022) là khoảng thời gian để người tiêu dùng cả nước và du khách quốc tế có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời trên môi trường trực tuyến trong ngày hội mua sắm lớn cuối năm.
Xuất bản:Thứ sáu, 02/12/2022 19:43 (GMT+7)