6 tháng năm 2022: Bình quân mỗi ngày có 19 người chết vì tai nạn giao thông