6 tháng năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 24 tỷ USD