6 tháng năm 2021: Hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông