6 tháng năm 2020: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD