Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

6 tháng năm 2019: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 245 tỷ USD

6 tháng năm 2019: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 245 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/6) 6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 122,72 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 122,76 tỷ USD.

 • Ngày:
  28/06/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ