6 tháng đầu năm 2019: Khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI
#IG-13387

Kinh tế - Hội nhập

6 tháng đầu năm 2019: Khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 7/7) 6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).
Xuất bản:Chủ nhật, 07/07/2019 10:52 (GMT+7)