Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

6 tháng đầu năm 2018: Xuất siêu 2,57 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2018: Xuất siêu 2,57 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/6) 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 113,93 tỷ USD, và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 111,36 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 2,57 tỷ USD.

 • Ngày:
  29/06/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ