6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử tại Hà Nội
#IG-19591

Kinh tế - Hội nhập

6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử tại Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 23/3) Về tổng thể, 6 đồ án quy hoạch phân khu có quy mô nghiên cứu hơn 2.700ha nhằm mục tiêu phát triển đô thị tại khu vực nội đô lịch sử theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; cải thiện về cơ bản điều kiện sống của người dân theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.