6 di tích quốc gia đặc biệt tại Thanh Hóa
#IG-42309

Văn hóa - Xã hội

6 di tích quốc gia đặc biệt tại Thanh Hóa

Hà Nội (TTXVN 29/11) Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử và là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa vật chất, tinh thần rất độc đáo. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 6 di tích quốc gia đặc biệt là những đại diện tiêu biểu cho lịch sử, văn hóa nước nhà.
Xuất bản:Thứ hai, 29/11/2021 16:05 (GMT+7)