6.044 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 39 tỉnh, thành phố đợt dịch thứ 4 (tính từ 27/4 đến 6h ngày 9/6/2021)
#IG-20385

Y tế - Cộng đồng

6.044 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 39 tỉnh, thành phố đợt dịch thứ 4 (tính từ 27/4 đến 6h ngày 9/6/2021)

Hà Nội (TTXVN 9/6) Từ 27/4 đến 6h ngày 9/6/2021, Việt Nam đã ghi nhận 6.044 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 39 tỉnh, thành phố. Việt Nam hiện đã có tổng số 9.222 ca mắc COVID-19 trong đó có 7.614 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh.
Xuất bản:Thứ tư, 09/06/2021 07:36 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19