Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

55 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (đến 7h, ngày 27/10/2020)

55 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (đến 7h, ngày 27/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/10) Sáng 27/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

 • Ngày:
  27/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ