55 năm ngày Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
#IG-02067

Chính trị - Ngoại giao

55 năm ngày Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 15/12) Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập ngày 20/12/1960, đã thực hiện chức năng là chính quyền cách mạng xây dựng hậu phương tại chỗ, làm bàn đạp tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Những thành công của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần quyết định vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp chống Mỹ, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
Xuất bản:Thứ ba, 15/12/2015 17:29 (GMT+7)