5.087 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 37 tỉnh, thành phố (tính từ 27/4 đến 12h ngày 4/6/2021)
#IG-20356

Y tế - Cộng đồng

5.087 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 37 tỉnh, thành phố (tính từ 27/4 đến 12h ngày 4/6/2021)

Hà Nội (TTXVN 4/6) Từ 27/4 đến 12h ngày 4/6/2021, Việt Nam đã ghi nhận 5.087 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 37 tỉnh, thành phố. Việt Nam hiện đã có tổng số 8.195 ca mắc COVID-19 trong đó có 6.657 ca ghi nhận trong nước và 1.538 ca nhập cảnh.