50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Bối cảnh lịch sử của việc đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris
#IG-116208

Chính trị - Ngoại giao

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Bối cảnh lịch sử của việc đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 16/1) Trước tình hình Mỹ ngày càng leo thang, dấn sâu vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam (1965-1967), nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, không quản hy sinh, gian khổ. Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, là “một sự choáng váng đối với tất cả người Mỹ”. Trong tình thế thay đổi có lợi cho ta, bằng một đòn tiến công ngoại giao mới, ta chấp nhận ngồi vào đàm phán với Mỹ. Ngày 13/5/1968, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Mỹ đã chính thức bắt đầu tại Paris, Pháp.
Xuất bản:Thứ hai, 16/01/2023 09:32 (GMT+7)