5 tháng năm 2022: Số vụ tai nạn giao thông giảm 8,7%