5 tháng năm 2021: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 6 tỷ USD