5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam
#IG-20570

Y tế - Cộng đồng

5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 29/6) Bộ Y tế quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP) đối với vắc xin Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna).
Xuất bản:Thứ ba, 29/06/2021 17:23 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19