5 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022
#IG-84125

Giáo dục - Khoa Học

5 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022

Hà Nội (TTXVN 3/6) Năm 2022, có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á được Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố kết quả Xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022 (tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021), trong đó Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục trong bảng xếp hạng này.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/06/2022 05:03 (GMT+7)