Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

5 commodities with export value of over 10 bln USD

5 commodities with export value of over 10 bln USD

Vietnam posted a total export value of 194.3 billion USD in the first nine months of this year. Of the export staples, five commodities registered an export value of over 10 billion USD.

 • Ngày:
  01/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ