Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 3/6/2020)

48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 3/6/2020)

 • Ngày:
  03/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ